SMARTPHONES

De toepassing van traditionele DECT telefoons binnen de zorg, maakt steeds meer plaats voor de inzet van smartphones en tablets.
Zo kan informatie sneller, beter en gebruiksvriendelijk worden overgebracht d.m.v. bijvoorbeeld apps. Hierbij is het wel van belang om te 
vermelden dat een succesvolle toepassing van smartphones/ tablets afhankelijk is van een goede integratie in een totaal ICT omgeving
van een zorgorganisatie.  

Producten