Powered by Intercares Nederland

Leefcirkels

Leefcirkels bieden een mooie zorgoplossing voor zowel bewoners als zorgorganisaties. Door het inzetten van leefcirkels kunnen bewoners zich vrij bewegen binnen een veilige omgeving en kunnen zorgmedewerkers erop vertrouwen dat wanneer bewoners een leefcirkel dreigen te verlaten zij een alarmoproep ontvangen. De grootte van deze bewegingsruimte kan per bewoner worden bepaald en tussentijds worden aangepast. Alles met als doel een zo verantwoord mogelijke leefruimte te creëren per bewoner en zo veel mogelijk rust te bewaren binnen een afdeling. 

Indien u geïnteresseerd bent in het toepassen van leefcirkels binnen uw zorgorganisatie dan wil ik u verzoeken contact met ons op te nemen. 
Hieronder vind u namelijk losstaande producten t.b.v. een leefcirkel. 

Producten