Extramurale zorgalarmering 

Mensen moeten vandaag de dag langer zelfstandig wonen. Maar nu kan het zo zijn dat deze mensen wel afhankelijk zijn of behoefte hebben aan zorgopvolging. In dat geval is de inzet van extramurale zorgalarmering een goede oplossing. Door inzet van een vast of mobiel alarmtoestel
kan in geval van nood kan een alarmoproep worden gemaakt, waarna een thuiszorgmedewerker, alarmcentrale of contactpersoon gehoor zal geven
aan deze oproep. 

Merken